Chernobyl’s Heritage: the Zone

Film by Anton Bendarjevskiy and Mark Maczelka

April 26, 1986 went down in history as the day the biggest nuclear disaster in human history. Radioactive dust released from the destroyed reactor came across the Europe, and polluted entire countries. Since then, 25 years have past. 30 km-s Exclusion Zone, organized around 4. reactor is still works as a protective shield, closing down heavily contaminated areas from the outside world.

Authors of the film has visited the Chernobyl Zone and the surrounding territories in April 2011, 25 years after the catastrophe, and spent few weeks there, making footage and preparing the interviews with people involved and living and working in Slavutich. Then it took another nearly 6 months to finish the film. Chernobyl’s Heritage: the Zone documentary film’s first screening was initially in October 2011 in Pécs, Hungary, then premiere in Budapest, Corvin cinema followed in December 2011. Altogether the 106 minutes long documentary was screened in 16 cities in Hungary, which is considered pretty good for a documentary. In September 2012 the film had a premiere on commercial television, HírTv, then screening on public broadcast television MTV and DunaTv followed. Altogether over 2 million people in Hungary has viewed the film at that time either in the cinema, television or online. You can find technical data about the film here.

Film of Anton Bendarjevskiy and Mark Maczelka show the Zone, located around the object “Shelter” (called “sarcophagus”), people working in the Zone, and the new town of Slavutich, which was built in place of deserted Pripyat. Who gave their lives working in the reactor during these 25 years, and how did the operation of the reactor and the lives of workers continued after the accident. In what state is now a protective shield around the 4. reactor the “sarcophagus” and what is hidden inside.

 

Наследие Чернобыля – Зона (RUS)

26 апреля 1986 года вошло в историю, как день самой масштабной атомной катастрофы в истории человечества. Радиоактивная пыль высвободившись из разрушенного реактора прошлась по всей Европе, и загрязнила целые страны.

С тех пор прошло 25 лет. 30 км-овая Зона, организованная вокруг 4. реактора по сей день защитным щитом закрывает от внешнего мира сильно загрязненные территории.

Фильм Антона Бендаржевского и Марка Мацелка рассказывает о Зоне, находящейся вокруг объекта “Укрытие” (называемым “Саркофагом”), людях, работающих в Зоне, и о новом городе, Славутиче, который был построен вместо опустевшего Припяти. Кто отдал свои жизни работая в реакторе в эти 25 лет, и как продолжалась эксплуатация реактора и жизнь рабочих после катастрофы. В каком состоянии находиться сейчас защитная оболочка 4. реактора, “саркофаг” и что скрывается внутри.

Csernobil öröksége: a Zóna (HUN)

1986. április 26 bevonult a világtörténelembe, mint az emberiség legnagyobb atomkatasztrófájának a napja. A Csernobili Atomerőmű robbanása után levegőbe szállt radioaktív felhő ellepte Európát, és egész országokat szennyezett el.
Azóta 25 év telt el. A felrobbant 4-es blokk köré húzott 30 km-es zóna ma is egyfajta védőgátként zárja el a sugárszennyezett területeket.

Bendarzsevszkij Anton és Maczelka Márk filmje bemutatja az atomerőmű körüli Zónát, a Zónában dolgozó embereket és a kihalt Pripjaty várost helyettesítő új települést, Szlavuticsot napjainkban. Kik és miért áldozták az életüket a reaktorban az elmúlt években, és hogyan folytatódott az atomerőmű működtetése és az ott dolgozók élete a katasztrófa után. Milyen állapotban van a balesetet szenvedett reaktor védőburok-ja, a “szarkofág” és mit rejt a szarkofág belseje.

 

Articles about Chernobyl (in Hungarian):

Our articles about Chernobyl were published on Kitekinto.hu foreign policy website. This is the file of the articles: http://kitekinto.hu/europa/csernobil
In fact they are still not finished, and we are planning to publish a lot more articles on this topic.
Unfortunately all of the articles are in Hungarian, brought to the readers straight from the Zone, but on demand we can translate them to English, German or Russian languages as well.
After the publications the articles and the Chernobyl photos were read and viewed by more than 150.000 readers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *